Chủ tịch AFC khen ngợi bóng đá Việt Nam với hàng loạt chiến tích trong 4 năm qua