Chủ tịch FIFA chúc mừng những tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam