Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Sớm hướng đến sân chơi World Cup